Kontakt

IP ELEKTRO s.r.o.

Svobody 69/71,
460 15  Liberec 15-Harcov

Tel.: 482 751 385,607 745 811

E-mail: autobaterie.harcov@seznam.cz


Mapa provozovny